magánélet

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A Webáruházon keresztül gyűjtött személyes adatok kezelője a Salag Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye Suwałki (székhely és szállítási cím: ul. Zafír 5, 16-400 Suwałki e-mail:info@bergdeck.com) bejegyezte az Országos Bírósági Nyilvántartásba a Bialystoki Járásbíróság, az Országos Bírósági Nyilvántartás XII. Kereskedelmi Osztálya által krs számon: 0000142184, NIP: 844-19-41-084, REGON: 790744763, a továbbiakban: "Ügyintéző", és egyben Eladó is.
 2. Az Ügyfél személyes adatainak kezelése az 1997. augusztus 29-i adatvédelmi törvénynek (1997. évi 133. törvény, módosított 883. pont) (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) és az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002. július 18-i törvénynek (2002. évi 144. törvény, módosított 1204. pont) megfelelően történik.
 3. Az adatkezelő különös gondot fordít az érintettek érdekeinek védelmére, és különösen annak biztosítására, hogy az általa gyűjtött adatokat jogszerűen dolgozzák fel; meghatározott jogszerű célból gyűjtötték, és nem tartoznak az említett célokkal össze nem egyeztethető további adatkezelés alá; az adatkezelés céljaival összefüggésben lényegesen helyes és megfelelő, olyan formában történő tárolás, amely az érintettek azonosítását az adatkezelés céljának megvalósulása érdekében nem hosszabb ideig teszi lehetővé.
 4. A weboldalon megjelenő és nagybetűvel kezdődő valamennyi szó, kifejezés és betűszó (pl. Eladó, Webáruház, Elektronikus szolgáltatás) a Webáruház oldalain elérhető Webáruház Általános Szerződési Feltételeiben meghatározottak szerint értendő.

II. AZ ADATGYŰJTÉS CÉLJA ÉS TERJEDELME, VALAMINT AZ ADATOK CÍMZETTJEI

 1. Az Adminisztrátor által kezelt adatok célja, köre és címzettjei minden alkalommal a Vásárló által a Webáruházban tett lépésekből erednek.

 2. Az Ügyfelek személyes adatainak az Adminisztrátor által történő gyűjtésének lehetséges céljai:
   • az adásvételi szerződés vagy az elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés (pl. Számla) megkötése és végrehajtása.
   • az Adminisztrátor saját termékeinek vagy szolgáltatásainak közvetlen üzletszerzése.
 1. A Webáruház Vásárlóinak személyes adatainak lehetséges címzettjei:
   • Abban az esetben, ha a Vásárló a Webáruházban postai úton vagy futárral végzi a szállítás módját, az Adminisztrátor az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait az Adminisztrátor nevében a küldeményeket végrehajtó kiválasztott fuvarozó vagy közvetítő rendelkezésére bocsátja.
   • Abban az Esetben, ha a Vásárló elektronikus fizetési módot vagy fizetési kártyát használ a Webáruházban, az Adminisztrátor a Vásárló által gyűjtött személyes adatokat a fenti fizetéseket kezelő kiválasztott szervezet rendelkezésére bocsátja
   • Az Adminisztrátor a Webáruház használatával a Vásárlók alábbi személyes adatait kezelheti: név; e-mail cím; Kapcsolattartó telefonszáma szállítási cím (utca, házszám, házszám, irányítószám, város, ország), lakás/vállalkozás/székhely címe (ha eltér a szállítási címtől). Nem fogyasztó ügyfelek esetében az Adminisztrátor feldolgozhatja továbbá a Vevő vagy a Megrendelő cégnevét és adóazonosító jelét (adóazonosító jelét).
 1. A fenti bekezdésben említett személyes adatok megadása szükséges lehet az Adásvételi Szerződés vagy a Webáruház elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás megkötéséhez és teljesítéséhez. A szerződéskötéshez szükséges adatok köre minden esetben előre feltüntetve van a Webáruház honlapján és az Üzletszabályzatban

III. COOKIE-K ÉS MŰKÖDÉSI ADATOK

 1. A cookie-k kis szöveges információk szöveges fájlok formájában, amelyeket a szerver küld, és amelyeket a látogató a Webáruház honlapján tárol (pl. számítógép, laptop vagy okostelefon memóriakártya merevlemezén – attól függően, hogy a látogató melyik eszközt használja Webáruházunkban). A cookie-król, valamint létrehozásuk előzményeiről részletes információ m.in itt érhető el: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Az Adminisztrátor a cookie-kban foglalt adatokat a Webáruház weboldalának látogatói általi használata során az alábbi célokból kezelheti:
   • a Webáruházba bejelentkezett vásárló azonosítása és a bejelentkezéskor történő megjelenítése;
   • a megrendelés leadásához a kosárba helyezett termékeket megjegyzi;
   • emlékszik a megrendelőlapokból, felmérésekből származó adatokra, vagy tárolja a bejelentkezéseket
   • Testreszabhatja egy Webáruház oldal tartalmát az egyéni beállításoknak megfelelően (pl. színek, betűméret, oldalelrendezés), és optimalizálhatja az Online Áruház oldalainak használatát.
   • anonim statisztikák vezetése a Webáruház weboldalának használatáról;
   • a Webáruház népszerűsítése a közösségi Facebook.com, Instagram.com,
 1. Alapértelmezés szerint a piacon elérhető legtöbb webböngésző elfogadja a cookie-k tárolását. Mindenkinek lehetősége van arra, hogy saját webböngészője beállításaival határozza meg a cookie-k használatának feltételeit. Ez azt jelenti, hogy például részben korlátozhatja (pl. ideiglenesen) vagy teljesen letilthatja a cookie-k mentésének lehetőségét – ez utóbbi esetben azonban ez hatással lehet a Webáruház bizonyos funkcióira (például előfordulhat, hogy nem lehet a Megrendelési űrlapon keresztül végigmenni a Megrendelési útvonalon, mivel a következő lépések során nem emlékszik a kosárban lévő termékekre).
 1. Az Ön internetböngészőjének cookie-kkal kapcsolatos beállításai relevánsak ahhoz, hogy Ön hozzájáruljon a cookie-k Webáruházunk általi használatához – a szabályokkal összhangban az ilyen hozzájárulás az Ön internetböngészőjének beállításain keresztül is megadható. Ha ezzel nem ért egyet, ennek megfelelően módosítania kell az internetböngésző cookie-kra vonatkozó beállításait.
 1. A cookie-k beállításainak módosításáról és a legnépszerűbb webböngészőkben történő törléséről részletes információ a webböngésző súgójában található.
 2. Az Adminisztrátor a Webáruház használatával kapcsolatos anonimizált működési adatokat (IP cím, domain) is feldolgozza, hogy a Webáruház adminisztrációjában hasznos statisztikákat készítsen. Ezek az adatok összesítettek és névtelenek, azaz nem tartalmaznak olyan funkciókat, amelyek azonosítják a Webáruház webhelyének látogatói. Ezeket az adatokat harmadik félnek nem adjuk ki.

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 1. A Személyes adatok Ügyfél általi megadása önkéntes, azonban a Webáruház honlapján és a Webáruház Szabályzatában megjelölt személyes adatok megadásának elmulasztása az Adásvételi Szerződés vagy az elektronikus szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges.
 2. Az Ügyfél személyes adatainak kezelésének alapja az a szerződés teljesítése, amelynek az egyik fél, vagy annak megkötése előtt kérésére történő lépések megtegyenek. Az Adminisztrátor saját termékeinek vagy szolgáltatásainak közvetlen üzletszerzése céljából történő adatkezelés esetén az adatkezelés jogalapja (i) az Ügyfél vagy az Ügyfél előzetes hozzájárulása, vagy (ii) az Adminisztrátor által követett, jogilag indokolt célok teljesítése (az adatvédelmi törvény 23. cikkének (4) bekezdésével összhangban, különösen az Adminisztrátor saját termékeinek vagy szolgáltatásainak közvetlen üzletszerzése jogszerű célnak minősül).

V. AZ ADATOK TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSÉHEZ, AZ AZOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSHEZ ÉS AZOK HELYESBÍTÉSÉHEZ VALÓ JOG

 1. Az Ügyfélnek joga van hozzáférni és helyesbíteni személyes adatait.

 2. Minden személynek joga van ellenőrizni az Adatkezelő adatkészletében szereplő, rá vonatkozó személyes adatok kezelését, így különösen joga van: kérni a személyes adatok kiegészítését, frissítését, helyesbítését, kezelésük vagy törlésük ideiglenes vagy végleges felfüggesztését, ha azok hiányosak, elavultak, valótlanok vagy a törvénybe ütközően kerültek gyűjtésre, vagy már nem szükségesek az adattovábbítás céljára.
 3. Ha az Ügyfél hozzájárul az Adminisztrátor saját termékeinek vagy szolgáltatásainak közvetlen üzletszerzése céljából történő adatkezeléshez, a hozzájárulás bármikor visszavonható.
 4. Abban az esetben, ha az Adatkezelő saját termékeinek vagy szolgáltatásainak közvetlen üzletszerzése céljából kívánja feldolgozni vagy feldolgozni az Ügyfél vagy az Ügyfél adatait, az érintett jogosult arra is, hogy (i) írásbeli, indokolással ellátott kérelmet nyújtson be adatai kezelésének megszüntetésére az adott helyzet miatt, vagy (ii) tiltakozzon adatai kezelése ellen.
 5. A fent említett jogok gyakorlása érdekében felveheti a kapcsolatot az Adminisztrátorsal, ha megfelelő üzenetet küld írásban vagy e-mailben az Adminisztrátor jelen adatvédelmi szabályzat elején megadott címére.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A Webáruház tartalmazhat más weboldalakra mutató linkeket. Az adminisztrátor arra ösztönzi Önt, hogy olvassa el az ott létrehozott adatvédelmi szabályzatot, miután más webhelyekre ment.

 2. Az Adatkezelő technikai és szervezési intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy biztosítsa a kezelt személyes adatok védelmét a védelem alá tartozó kockázatoknak és kategóriáknak megfelelően, így különösen az adatok védelmét a jogosulatlan hozzáférés, illetéktelen személy általi eltávolítás, a vonatkozó jogszabályok megsértésével történő adatkezelés, valamint a módosítás, elvesztés, sérülés vagy megsemmisítés ellen.
 3. Az adatkezelő ennek megfelelően az alábbi technikai intézkedéseket teszi annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy illetéktelen személyek elektronikus úton továbbított személyes adatokat szerezzenek be és módosítsanak:
 • Védje adatkészletét a jogosulatlan hozzáféréstől.
 • A Fiókhoz csak egyéni bejelentkezés és jelszó megadása után férhet hozzá.