BERGDECK WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A jelen Szabályzat meghatározza a SALAG Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 16-400 Suwałki, ul. Szafirowa 5, a www.bergdeck.com webáruházon (a továbbiakban: "Webáruház") keresztül végzett általános szerződési feltételeit és értékesítési módját, valamint meghatározza a SALAG Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: Suwałki) által elektronikus úton ingyenesen nyújtott szolgáltatás feltételeit.

1. Munkanapok – a hét hétfőtől péntekig tart, a munkaszüneti napok kivételével.

2. Szállítás – a megrendelésben meghatározott Áruk Eladó általi tényleges kiszállítása a Vevő részére a Szállítón keresztül.

3. Szállító – az a futárszolgálat, amellyel az Eladó együttműködik az áruk szállításában.

4. Jelszó – az Ügyfél által a Webáruházban történő regisztráció során kiválasztott betűk, digitális vagy egyéb karakterek sorozata, amelyek a Vásárló Online Áruházban lévő fiókjához való hozzáférés biztonságossá tették.

5. Ügyfél – olyan szervezet, amely számára a Szabályzatnak és a jogszabályoknak megfelelően a szolgáltatások elektronikus úton nyújthatók, vagy amelyekkel adásvételi szerződés köthető.

6. Fogyasztó – az a természetes személy, aki a kereskedővel jogi aktust hajt végre, és amely nem kapcsolódik közvetlenül gazdasági vagy szakmai tevékenységéhez.

7. Ügyfélszámla – minden Ügyfél számára egyedi panel, amelyet az Eladó indított el a nevében, miután az Ügyfél regisztrálta és szerződést kötött az Ügyfélszámla vezetésére vonatkozó szolgáltatás nyújtására.

8. Bejelentkezés – az Általa létrehozott, az Ügyfél egyedi megjelölése, amely betűkből, digitális vagy egyéb karakterekből áll, és amelyek a Jelszóval együtt szükségesek a Webáruházban ügyfélfiók létrehozásához. A bejelentkezés az Ügyfél helyes e-mail címe.

9. Ügyfélszolgálat – olyan hely, amelynek célja az Ügyfelek kiszolgálása, amelynek listája elérhető az Áruház honlapján.

10. Vállalkozó – az a természetes személy, jogi személy vagy szervezeti egység, amely nem jogi személy, akire a törvény jogképességet biztosít, saját nevében gazdasági vagy szakmai tevékenységet folytat, és gazdasági vagy szakmai tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó jogi aktust végez.

11. Általános Szerződési Feltételek – a jelen általános szerződési feltételek.

12. Regisztráció – a Szabályzatban meghatározott módon végrehajtott tényállás, amely a Webáruház valamennyi funkciójának használatához szükséges.

13. Eladó – a SALAG Korlátolt Felelősségű Társaság 16-400 Suwałki, ul. Zafír 5, adószám: 844-19-41-084, REGON: 790744763 , amelyet a Bialystoki Járásbíróság, az Országos Bírósági Hivatal XII. Kereskedelmi Osztálya által vezetett vállalkozók nyilvántartásába KRS 0000142184 szám alatt jegyeztek be, 2 032 000,00 PLN alaptőkével; e-mail: A info@bergdeck.com, aki egyben a Webáruház tulajdonosa is.

14. Webáruház – az Eladó által üzemeltetett, a www.bergdeck.com internetes címen elérhető webáruház, amelyen keresztül a Vásárló bizonyos Árukat vásárolhat az Eladótól

15. Az Áruház honlapja – az a weboldal, amely alatt az Eladó üzemelteti a Webáruházat, amely a www.bergdeck.com

16. Áruk – az Eladó által az Áruház weboldalán keresztül bemutatott termék, amely adásvételi szerződés tárgyát képezheti.

17. Tartós adathordozó – olyan anyag vagy eszköz, amely lehetővé teszi az Ügyfél vagy az Eladó számára, hogy a neki címzett információkat olyan módon tárolja, hogy a jövőben az információ céljainak megfelelő ideig hozzáférést biztosíthasson az információhoz, és amely lehetővé teszi a tárolt információk változatlan sokszorosítását.

18. Adásvételi szerződés – a Vevő és az Eladó között a Szabályzatban meghatározott feltételekkel kötött távollévők között kötött adásvételi szerződés.

§ 2 A Webáruház általános rendelkezései és használata

1. A Webáruházban minden jog, beleértve a szerzői jogokat, a nevében szereplő szellemi tulajdonjogokat, az internetes domaint, az Áruház weboldalát, valamint az Áruház weboldalán közzétett mintákat, formákat, logókat (kivéve az Áruház weboldalán harmadik személyeknek tulajdonát képező áruk bemutatása céljából bemutatott logókat és fényképeket) az Eladót illeti meg. , és használatuk csak meghatározott módon, az Általános Szerződési Feltételekkel és az Eladó írásbeli hozzájárulásával történhet.

2. Az Eladó pert indít a Webáruház ellen annak érdekében, hogy az internetezők minden népszerű webböngészőt, operációs rendszert, eszköztípust és internetkapcsolat-típust használhassák. Az Áruház Weboldalának használatához szükséges minimális technikai követelmények legalább Internet Explorer 11 vagy Chrome 39 vagy FireFox 34 vagy Opera 26 vagy Safari 5 vagy újabb böngésző verziója, javascript-kompatibilis, cookie-kat elfogadó és legalább 512 kbit/s internetkapcsolat. Az Áruház weboldala legalább 1028×800 pixeles képernyőfelbontásra van optimalizálva.

3. Az Eladó a "cookie-k" mechanizmusát használja, amelyeket az Áruház weboldalának Vásárlók általi használata során az Eladó szervere tárol az Ügyfél végberendezésének merevlemezén. A cookie-k használata az Áruházi Weboldal megfelelő működésére irányul a vásárlók végberendezésein. Ez a mechanizmus nem pusztítja el az Ügyfél végberendezését, és nem okoz konfigurációs változásokat az Ügyfél végberendezésében vagy az ezekre az eszközökre telepített szoftverekben. Minden Ügyfél letilthatja a "cookie-k" mechanizmusát a végfelhasználói eszköz webböngészőjében. Az Eladó jelzi, hogy a "cookie-k" letiltása azonban nehézségeket okozhat, vagy megakadályozhatja az Áruház Weboldalának használatát.

4. Ahhoz, hogy a Vásárló az Áruház weboldalán keresztül megrendelést leadhasson a Webáruházban, és igénybe vehesse az Áruházi Weboldalakon elérhető szolgáltatásokat, szükséges, hogy a Vásárló aktív e-mail fiókkal rendelkezzen.

5. Tilos a Vásárló számára a Webáruház, az Áruház Weboldala vagy az Eladó által nyújtott ingyenes szolgáltatások jogellenes jellegű és az Eladó által nyújtott ingyenes szolgáltatások olyan módon történő szolgáltatása, amely jogszabályba ütközik, jó modorú, harmadik személyek személyiségi jogait sértve.

6. Az Eladó kijelenti, hogy az internet nyilvános jellege és az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások igénybevétele azzal a kockázattal járhat, hogy illetéktelen személyek megszerezhetik és módosíthatják a vásárlói adatokat, ezért a Vevőnek megfelelő technikai intézkedéseket kell hoznia, amelyek minimalizálják a fent említett kockázatokat. Különösen vírusellenes programokat kell használniuk, amelyek védik az internethasználók identitását. Az Eladó soha nem kéri a Vevőt, hogy bármilyen formában adjon meg neki jelszót.

§ 3 Regisztráció

1. Az Ügyfélszámla létrehozása érdekében az Ügyfél köteles ingyenesen regisztrálni.

2. A Webáruházban történő megrendeléshez regisztráció nem szükséges.

3. A regisztrációhoz a Vásárlónak ki kell töltenie az Eladó által az Áruház honlapján elérhetővé tett regisztrációs űrlapot, és a kitöltött regisztrációs űrlapot elektronikus úton kell elküldenie az Eladónak a regisztrációs űrlapon található megfelelő funkció kiválasztásával. A regisztráció során a Vásárló egyedi Jelszót állít fel.

4. A regisztrációs űrlap kitöltésekor a Megrendelőnek lehetősége van megismerkedni a Szabályzattal, annak tartalmát az űrlap megfelelő mezőjének megjelölésével elfogadni.

5. A regisztráció során az Ügyfél a regisztrációs űrlap megfelelő négyzetének bejelölésével önkéntesen hozzájárulhat személyes adatainak marketing célú kezeléséhez. Ebben az esetben az Eladó egyértelműen tájékoztatja a Vevő személyes adatai gyűjtésének céljáról, valamint az ilyen adatok ismert eladóiról vagy várható címzettjeiről. Hozzájárulás: különösen hozzájárulás ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi információkat kapjon a Vásárló regisztrációs űrlapon megadott e-mail címére.

6. A Vevő hozzájárulása személyes adatainak marketing célú kezeléséhez nem feltétele annak, hogy az Eladóval megállapodáskötésre van lehetőség az Ügyfélszámla vezetésének elektronikus úton történő nyújtására. A hozzájárulás bármikor visszavonható a vevő eladójának tartós adathordozón történő megfelelő nyilatkozattal. Az nyilatkozatot például e-mailben is elküldheti az Eladó címére.

7. A kitöltött regisztrációs űrlap elküldését követően a Vásárló haladéktalanul, e-mailben megkapja a regisztrációs űrlapon megadott e-mail címre a regisztráció Eladó általi visszaigazolását. Ekkor jön létre az ügyfélszámla-szolgáltatás elektronikus szolgáltatására vonatkozó szerződés, és az Ügyfélnek lehetősége van belépni az Ügyfél fiókjába, és módosítani a Regisztráció során megadott adatokat, a Bejelentkezés kivételével.

4. § Megrendelések

1. Az Áruház honlapján található információk nem minősülnek az Eladó polgári törvénykönyv szerinti ajánlatának, hanem csak a Vásárlók felhívása az Adásvételi Szerződés megkötésére.

2. A Vásárló a webáruházban a hét minden napján, a nap 24 órájában leadhatja megrendelését, kivéve a műszaki és karbantartási szüneteket.

3. Az Áruház weboldalán keresztül megrendelést leadó vásárló a megrendelést az általa érintett Áruk kiválasztásával fejezi be. Az Áruk megrendeléshez való hozzáadása az Áruház weboldalán bemutatott "KOSÁRBA RAKOM" parancs kiválasztásával történik. A Vásárló a megrendelés teljes teljesítését követően, a "KOSÁRBA" feltüntetve a Szállítási módot és a fizetési módot, a megrendelést a megrendelőlap Eladó részére történő elküldésével, az Áruház honlapján a "Megrendelés és fizetés" gomb kiválasztásával helyezi el. A vevőt minden alkalommal, mielőtt elküldené a megrendelést az Eladónak, tájékoztatjuk a kiválasztott Áruk és szállítás teljes áráról, valamint minden olyan további költségről, amelyet az Adásvételi Szerződéssel kapcsolatban köteles viselni.

4. A megrendelés a vevő ajánlata a megrendelés tárgyát képező Áruk értékesítésére vonatkozó megállapodás megkötésére.

5. A megrendelés hatékony leadása csak akkor lehetséges, ha a Vevő által kiválasztott Áruk az Eladó raktárában rendelkezésre állnak, amelyet az Áruk rendelkezésre állására vonatkozó információk közzétételével tesznek láthatóvá.

6. A megrendelés leadását követően az Eladó visszaigazolást küld a megrendelésről a Vásárló által megadott e-mail címre.

7. Ezt követően a megrendelés megerősítését követően az Eladó a Vevő által megadott e-mail címre tájékoztatást küld a megrendelés teljesítésének elfogadásáról. A teljesítési megbízás elfogadására vonatkozó információ a fenti 4. § (4) bekezdésében említett ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat, és annak a Megrendelőhöz történő beérkezését követően adásvételi szerződés jön létre.

8. Az Adásvételi Szerződés megkötését követően az Eladó a Vásárló részére tartós adathordozón, vagy írásban visszaigazolja az Általános Szerződési Feltételeket a Vásárló által a regisztráció vagy a megrendelés során megadott címre küldött tartós adathordozón.

9. Minden megrendeléshez a vásárlást igazoló bizonylatot (ÁFA számla vagy adóigazolás) állítunk ki. Amennyiben a Vásárló számlát szeretne kapni, a megrendelés során minden cégadatot ki kell töltenie. A később kapott nyugta alapján nem tud számlát kiállítani.

5. § Kifizetések

1. Az Áruház weboldalán az Árukon feltüntetett árak bruttó árak, és nem tartalmaznak információt a szállítási költségekről és minden egyéb költségről, amelyet a Vevő köteles viselni az Adásvételi Szerződéssel kapcsolatban, amelyről a Vevőt tájékoztatni kell a szállítás módjának kiválasztásakor és a megrendelés leadásakor.

2. A Megrendelő a megrendelt Áru ellenértékéhez az alábbi fizetési módokat választhatja:

a) banki átutalás az Eladó bankszámlájára (ebben az esetben a megrendelés teljesítése azt követően kezdődik, hogy az Eladó a Vevőnek visszaigazolást küldött a megrendelés elfogadásáról, és a szállítás közvetlenül az összeg Eladó bankszámláján történő jóváírását követően történik);

b) banki átutalás a társaság által üzemeltetett külső fizetési rendszeren (przelewy24) keresztül
PayPro Részvénytársaság (székhelye Poznań, Ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS 0000347935, adószám: 7792369887 (ebben az esetben a megrendelés teljesítése azt követően kezdődik, hogy az Eladó elküldte a Vevőnek a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, és miután az Eladó tájékoztatást kapott a rendszerből (átutalások24) a Vevő általi fizetésről);

c) utánvét, utánvét – a fizetés a Szállítón keresztül történik a Szállítás során (ebben az esetben a megrendelés teljesítése és a szállítás azt követően történik, hogy az Eladó visszaigazolást küldött az Eladónak a megrendelés elfogadásáról);

d) vízum hitelkártya, Maestro, Mastercard

3. A Vevőt az Eladó minden esetben tájékoztatja az Áruház honlapján arról, hogy a megkötött Adásvételi Szerződésből eredő összegben milyen határidőn belül köteles a megrendelés ellenértékét megfizetni.

4. Abban az esetben, ha a Vevő az 5. § (3) bekezdésében említett határidőn belül nem fizet, az Eladó további fizetési határidőt állapít meg a Vevő számára, és erről e-mailben vagy írásban tájékoztatja a Vevőt. A fizetési határidőre vonatkozó információk azt is tartalmazzák, hogy ezen időszak eredménytelen lejárta után az Eladó lemond az adásvételi szerződésről. A második fizetési határidő eredménytelen eltelte esetén az Eladó e-mailben vagy írásban elküldi a Vevőnek a Szerződéstől való elállási nyilatkozatát a Ptk. 491. §-a alapján.

§ 6 Szállítás

1. Az Eladó a Szállítást csak a Lengyel Köztársaság területén végzi.

2. Az Eladó köteles az Adásvételi Szerződés hatálya alá tartozó Árukat hibátlanul leszállítani.

3. Az Eladó az Áruház honlapján tájékoztatást ad a megrendelés teljesítéséhez és teljesítéséhez szükséges Munkanapok számáról. Ez az információ nem kötelező érvényű – a kötelező érvényű információkat az Eladó a megrendelést követően küldi el a Vevőnek.

4. Az Áruház honlapján feltüntetett szállítási és teljesítési határidő az Előre utalás opciót választó Vásárló esetében a fizetés időpontjától számított munkanapokban kerül kiszámításra.

5. Az Áruház honlapján feltüntetett szállítási és teljesítési határidő az Adásvételi Szerződés megkötésének időpontjától számított munkanapon kerül kiszámításra abban az esetben, ha a Vásárló az utánvétes fizetési módot választja.

6. A megrendelt árut a Szállítón keresztül a Megrendelőlapon feltüntetett címre szállítjuk.

7. Az Áru Vevő részére történő megküldésének napján az Eladó által a szállítást visszaigazoló információkat a Vevő e-mail címére küldi.

8. A Megrendelőnek a Szállító alkalmazottjának jelenlétében meg kell vizsgálnia a leszállított küldeményt az adott típusú küldemények esetében elfogadott időben és módon. A szállítmány elvesztése vagy sérülése esetén a Vevőnek joga van arra is, hogy a Szállító alkalmazottját a vonatkozó protokoll leírására kötelezze. A küldemény írásos megjegyzések nélküli elfogadása azt jelenti, hogy az áru sértetlen állapotban került a Vevőhöz.

9. A Megrendelő távollétében az általa megjelölt címen, a megrendelés leadásakor szállítási címként megadott címen a Szállító munkatársa vízumot hagy, vagy telefonon megkísérli a kapcsolatfelvételt annak érdekében, hogy megállapítsa, mikor lesz jelen a Megrendelő. Abban az esetben, ha a megrendelt Árut a Szállító visszaküldi a Webáruházba, az Eladó elektronikus úton vagy telefonon felveszi a kapcsolatot a Vevővel, és egyezteti a szállítás dátumát és költségét.

§ 7 Szavatosság

1. Az Eladó biztosítja az Áruk fizikai és jogi hibáktól mentes szállítását. Az Eladó felel a Vevővel szemben, ha az Áru fizikai vagy jogi hibával (szavatosság) rendelkezik.

2. Ha az Áru hibás, a Vevő:

a) nyilatkozik az árleszállításról vagy az Adásvételi Szerződéstől való elállásról, kivéve, ha az Eladó a Hibás Árut haladéktalanul és indokolatlan kényelmetlenség nélkül kicseréli, vagy a hibát elhárítja. Ez a korlátozás nem vonatkozik arra az esetben, ha az Árut az eladó már kicserélte vagy kijavította, vagy az Eladó nem tette szükségessé az Áruk hibamentes vagy hibamentes cseréjét. A vevő nem állhat el a szerződéstől, ha a hiba jelentéktelen.

b) az Eladó által javasolt hiba elhárítása helyett követelje az Áru hibátlanra történő cseréjét, vagy az Áru cseréje helyett követelje a hiba kijavítását, kivéve, ha az árunak az Eladó által javasolt módon történő szerződésszerűsége lehetetlen vagy túlzó. A túlzott
a költségeknél figyelembe kell venni az Áruk hibátlan értékét, a feltárt hiba jellegét és jelentőségét, valamint azokat a kellemetlenségeket, amelyeknek egyébként a Vevő ki lenne téve.

c) követeli a hibás áru hibátlan áruval történő cseréjét vagy a hiba megszüntetését. Az Eladó köteles a hibás árut hibamentesen kicserélni, vagy a hibát ésszerű időn belül, a Vásárlónak okozott indokolatlan kényelmetlenség nélkül eltávolítani. Az Eladó megtagadhatja a Vevő kérésének teljesítését, ha a hibás Árut nem lehet a Vevő által választott módon összhangba hozni a Megállapodással, vagy ha az adásvételi szerződés teljesítésének második lehetséges módjához képest túlzott költségekre lenne szükség. A kijavítást vagy kicserélést az Eladó viseli.

3. A szavatossági jogokat gyakorló Vásárló köteles a hibás dolgot az Eladó címére eljuttatni. A szállítási költséget az Eladó állja.

4. Az Eladó jótállási felelősséggel tartozik, ha a fizikai hibát az Áru Vevő részére történő átadásától számított két éven belül észleli. Az Áru hibátlan pótlására vagy kicserélésre vonatkozó igény az év végén jár le, de ez a határidő nem szűnhet meg az első mondatban meghatározott határidő lejárta előtt. Ezen időszak alatt az Ügyfél elállhat az Adásvételi Szerződéstől, vagy nyilatkozhat az Áruk hibája miatti árleszállításról. Ha a Vevő az Áru hibátlan pótlását vagy a hiba elhárítását kérte, az Adásvételi Szerződéstől való elállás vagy az árleszállítási nyilatkozat benyújtásának határideje az Áru cseréjére vagy a hiba elhárítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltével kezdődik.

(5) A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

§ 8 Panaszok

1. Az Árukkal vagy az Adásvételi Szerződés végrehajtásával kapcsolatos panaszok esetén a Vevő írásban fordulhat az Eladó címére.

2. Az Áruk reklamációjának feldolgozása érdekében a Vevőnek el kell küldenie vagy kézbesítenie kell a meghirdetett Árukat az Eladónak a vásárlás igazolásával és a panasz leírásával együtt.

3. Az Eladó a panaszt tartalmazó kérelem benyújtásától számított 14 napon belül válaszol az Árukkal kapcsolatos panaszra vagy az Ügyfél által benyújtott Adásvételi Szerződés végrehajtásával kapcsolatos panaszra. Ha az Eladó a panaszra 14 napon belül nem válaszol, a Vásárló kérelmét megalapozottnak kell tekinteni.

4. Fogyasztónak minősülő Vásárló esetében az Eladó viseli a reklamáció összes dokumentált költségét, így különösen a meghirdetett Áru Eladó részére történő átadásának költségét, valamint az ÁruNak a Vevő részére történő visszaküldésének költségét.

§ 9 Szavatosság

1. Az Eladó által értékesített árukra az Áruk gyártója vagy forgalmazója által nyújtott garancia vonatkozhat. Ha az áru a jótállás hatálya alá tartozik, jótállási jegy van csatolva hozzá, amely minden esetben meghatározza a garancia hatályát.

2. A jótállás hatálya alá tartozó Áruk esetében a jótállás meglétére és tartalmára vonatkozó információk mindenkor az Áruház honlapján találhatók.

10. § Az adásvételi szerződéstől való elállás

1. Az a Fogyasztó, aki adásvételi szerződést kötött, 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a Szerződéstől.

2. Az adásvételi szerződéstől való elállási határidő attól a pillanattól kezdődik, amikor az Árut a Vevő birtokba veszi.

2a) A Vevő az Adásvételi Szerződéstől az Eladóhoz történő elállási nyilatkozatával elállhat. A nyilatkozat az űrlapon tehető meg, amelynek mintáját az Eladó az Áruház honlapján az alábbi címre tette fel: www.bergdeck.com. A határidő betartása érdekében elegendő ajánlott küldeményként nyilatkozatot küldeni az Eladó címére annak lejárta előtt.

2b) A Vevő elállhat az Adásvételi Szerződéstől, ha elállási nyilatkozatát elküldi az Eladónak a weboldalon elérhető űrlapon keresztül az alábbi címen: Elektronikus elállási nyilatkozat. A határidő betartása érdekében elegendő a lejárat előtt nyilatkozatot küldeni. Az Eladó a honlapon keresztül benyújtott űrlap átvételét haladéktalanul visszaigazolja a Vásárlónak.

(3) Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén azt meg nem kötöttnek kell tekinteni.

4. Ha a Vevő az Adásvételi Szerződéstől való elállási nyilatkozatát az Eladó ajánlatának elfogadása előtt tette, az ajánlat szavatosság megszűnik.

5. Az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a Vevőnek az Adásvételi Szerződéstől való elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni hozzá az általa teljesített valamennyi kifizetést, ideértve a szállítási költséget is. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a Vevőtől kapott visszatérítést, amíg vissza nem kapta az Árut, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a visszaküldött árut a Vevő köteles visszatéríteni.

6. Ha az elállási jogot gyakorló Vásárló az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, az Eladó nem köteles a Vevő részére megtéríteni a neki felhozott többletköltségeket.

7. A Vevő köteles az Árut haladéktalanul, de legkésőbb az Adásvételi Szerződéstől való elállásától számított 14 napon belül visszaküldeni az Eladó részére. A határidő betartása érdekében elegendő az Árut az Eladó címére elküldeni a határidő lejárta előtt.

8. Elállás esetén a Vevő kizárólag az Áru visszaküldésének közvetlen költségét viseli, azaz az Áru Eladó részére történő elküldésének költségeit

9. Amennyiben az Áru természeténél fogva nem küldhető vissza postai úton a szokásos módon, az Eladó tájékoztatja a Vásárlót az áru visszajuttatásának költségéről az Áruház honlapján.

10. A Vevő felelős az Áruk értékének olyan módon történő csökkenéséért, amely meghaladja az Áruk jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges értéket.

11. Az Eladó visszatéríti a fizetést a Vevő bankszámlájára, ahonnan az átutalás vagy átutalás történt a Vevő megrendelésben megjelölt címére, ha a fizetés utánvéttel történt, kivéve, ha a Vevő másként állapodik meg az Eladóval a visszatérítésről.

11. § Ingyenes szolgáltatások

1. Az Eladó ingyenes szolgáltatásokat nyújt a Vásárlóknak elektronikus úton:

a) Hírlevél;
b) Ügyfélszámla vezetése;
c) Visszajelzések feladása;

(2) A 11. § (1) bekezdésében megjelölt szolgáltatásokat a hét minden napján, a nap 24 órájában, műszaki fennakadások mellett nyújtják.

3. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a kiválasztott szolgáltatásokhoz való hozzáférés típusát, formáját, idejét és módját kiválassza és megváltoztassa, amelyről az Ügyfeleket a Szabályzat módosításának megfelelő módon tájékoztatja.

4. A Hírlevél szolgáltatást bármely Vásárló igénybe vehet, aki az Eladó által az Áruház honlapján elérhetővé tett regisztrációs űrlap segítségével adja meg e-mail címét. A kitöltött regisztrációs űrlap elküldését követően a Vásárló haladéktalanul visszaigazolást kap az Eladótól a regisztrációs űrlapon megadott e-mail címre küldött e-mailben. Ekkor a Hírlevél szolgáltatás elektronikus szolgáltatására vonatkozó szerződés jön létre.

4a) Ezen kívül a regisztráció során a Vásárló bejelölheti a regisztrációs űrlap megfelelő mezőjét a Hírlevélre való feliratkozáshoz.

5. A Hírlevél szolgáltatás lényege, hogy az Eladó e-mail címére e-mailt küld, amely az Eladó által kínált új termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó információkat tartalmazza. A hírlevelet az Eladó küldi minden Feliratkozott Vásárlónak.

6. Minden, az ügyfelek adatainak címzett Hírlevél tartalmazza különösen: a küldőre vonatkozó, a "tárgy" mezőben kitöltött információkat, a küldemény tartalmának meghatározását, valamint az ingyenes hírlevél szolgáltatás feladásának lehetőségére és módjára vonatkozó információkat.

7. Az Ügyfél bármikor leiratkozhat a Hírlevélről a hírlevél szolgáltatás részeként küldött minden egyes elektronikus üzenetben található linken keresztül történő leiratkozásával vagy az Ügyfélfiók megfelelő mezőjének aktiválásával.

8. Az Ügyfélszámla-kezelő szolgáltatás a regisztrációt követően érhető el a Szabályzatban leírt feltételek szerint, és az Áruház weboldalán belül egy külön panelt biztosít az Ügyfél számára, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára a regisztráció során megadott adatok módosítását, valamint a megrendelések állapotának, valamint a már teljesített megrendelések előzményeinek nyomon követését.

9. A regisztrált Ügyfél kérheti az Eladó Ügyfélszámlájának törlését, és az Eladó a Vevői Fiók törlésére irányuló kérelme esetén a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 14 napig törölhető.

10. A Vélemények közzétételére szolgáló Szolgáltatás lényege, hogy az Eladó, aki Vevői Fiókkal rendelkezik, lehetővé teszi a Vásárlók számára, hogy az Áruház honlapján közzétegyék az Ügyfél egyedi és szubjektív nyilatkozatait különösen az Árukkal kapcsolatban.

11. A Szolgáltatásról való lemondás a vélemények közzétételének bármikor lehetséges, és magában áll a tartalom Ügyfél által az Áruház honlapján történő közzétételének megszüntetéséből.

12. Az Eladó jogosult blokkolni a Hozzáférést az Ügyfél fiókjához és az ingyenes szolgáltatásokhoz, amennyiben az Ügyfél az Eladó vagy más Ügyfelek kárára jár el, megsérti a törvényt vagy a Szabályzat rendelkezéseit, és amikor az Ügyfélfiókhoz és az ingyenes szolgáltatásokhoz való hozzáférés blokkolása biztonsági okokból indokolt - különösen: az Ügyfél megsérti az Áruház weboldalának biztonságát vagy más hackertevékenységet. Az Ügyfélszámlához és az ingyenes szolgáltatásokhoz való hozzáférés fenti okokból történő blokkolása az Ügyfélfiókhoz és az ingyenes szolgáltatásokhoz való hozzáférés blokkolásának alapját képező probléma megoldásához szükséges ideig tart. Az Eladó a Vásárlói Fiókhoz és az ingyenes szolgáltatásokhoz való hozzáférés blokkolásáról elektronikus úton értesíti a Vásárlót a regisztrációs űrlapon megadott címre.

12. § Az Ügyfél felelőssége az általa közzétett tartalommal kapcsolatban

1. A tartalom közzétételével és elérhetővé tételével a Vásárló önként terjeszti a tartalmat. A közzétett tartalom nem fejezi ki az Eladó véleményét, és nem hasonlítható össze a tevékenységével. Az eladó nem tartalomszolgáltató, hanem csupán egy olyan szervezet, amely megfelelő informatikai erőforrásokat biztosít erre a célra.

2. A Megrendelő kijelenti, hogy:

a) jogosult a művekhez, iparjogvédelmi jogokhoz és/vagy kapcsolódó jogokhoz fűződő szerzői, iparjogvédelmi jogok (pl. védjegyek) és/vagy a tartalmat megtestesítő szomszédos jogok gyakorlására;

b) a 11. §-ban említett szolgáltatások keretében a személyes adatok, képmások és harmadik személyekre vonatkozó információk jogi, önkéntes módon és az érintettek hozzájárulásával történő felvétele és hozzáférhetővé tétele;

c) hozzájárul ahhoz, hogy más Vevők és az Eladó ellenőrizze őket, valamint felhatalmazza az Eladót, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel összhangban ingyenesen használja azokat;

d) hozzájárul a szerzői és szomszédos jogokról szóló törvény szerinti művek készítéséhez.

3. Az ügyfél nem jogosult:

a) harmadik személyek személyes adatainak a 11. §-ban említett szolgáltatások igénybevétele keretében történő közzététele és harmadik személyek képmásának terjesztése harmadik fél jogszabályban előírt engedélye vagy hozzájárulása nélkül;

b) a 11. §-ban említett szolgáltatások igénybevételének részeként reklám- és/vagy promóciós jellegű tartalom közzététele.

4. Az Eladó felelős a vásárlók által közzétett tartalomért, feltéve, hogy a Szabályzat 13. §-ának megfelelően értesítést kap, és nem tesz azonnali lépéseket annak érdekében, hogy eltávolítsa azokat az Áruház weboldaláról.

5. Az Ügyfelek számára tilos a 11. §-ban említett szolgáltatások igénybevételének részeként olyan tartalmak közzététele, amelyek különösen:

a) rosszhiszeműen kell feladni, pl. harmadik személyek személyiségi jogainak megsértése szándéka szándéka okkal;

b) harmadik személyek jogait sérthetik, ideértve a szerzői és szomszédos jogok védelmével, az iparjogvédelmi jogok, az üzleti titkok védelmével vagy a titoktartási kötelezettségekkel kapcsolatos jogokat is;

c) sértőek vagy másokra nézve fenyegetőek, olyan szókincset tartalmaznak, amely sérti az erkölcsöt (pl. káromkodással vagy általában sértőnek ítélt kifejezésekkel);

d) ellentétes az eladó érdekeivel;

e) egyébként megsérti a Szabályzat rendelkezéseit, a jó modort, a vonatkozó jogszabályok, társadalmi vagy erkölcsi normák rendelkezéseit.

6. A Szabályzat 13. §-ával összhangban történő értesítés esetén az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a 11. §-ban említett szolgáltatások igénybevételével összefüggésben a Vásárlók által közzétett tartalmat módosítsa vagy eltávolítsa, különös tekintettel azokra a tartalmakra, amelyek tekintetében harmadik felek vagy az illetékes hatóságok jelentései alapján arra a következtetésre jutottak, hogy ezek a jelen Általános Szerződési Feltételek vagy az alkalmazandó jogszabályok megsértésének minősülhetnek. Az Eladó nem végez folyamatos ellenőrzést a közzétett tartalomban.

7. A Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó az általa az Áruház honlapján elhelyezett tartalmat szabadon felhasználja.

13. § Fenyegetés vagy jogsérelem bejelentése

1. Abban az esetben, ha a Vásárló vagy bármely más személy vagy szervezet úgy ítéli meg, hogy az Áruház honlapján közzétett tartalom sérti jogaikat, személyes tulajdonukat, jó modorukat, érzéseiket, erkölcseiket, meggyőződésüket, a tisztességes verseny elveit, a know-how-t, a törvény által védett titoktartást vagy kötelezettség alapján, értesítheti az Eladót egy esetleges jogsértésről.

2. Az Eladó, értesítve egy esetleges jogsértésről, azonnali lépéseket tesz annak érdekében, hogy eltávolítsa az Áruház weboldaláról a jogsértést okozó tartalmat.

14. § A személyes adatok védelme

1. Az Eladó által a Regisztráció részeként, egyszeri megrendeléssel és az Eladó által elektronikus úton vagy a Szabályzatban meghatározott egyéb körülmények között megadott Személyes adatok kezelője az Eladó-"Salag" korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye Suwałki ul. Zafír 5, 16-400 Suwałki, , e-mail cím: biuro@salag.com, Tel:87 565 42 42.

2. Az Eladó a Vásárlók személyes adatait a megrendelések teljesítése, az Eladó által elektronikus úton nyújtott szolgáltatások, a szerződések megkötése és feltételeik teljesítése, hirdetési kampányaink és egyéb marketing tevékenységeink lebonyolítása, termékeink és szolgáltatásaink értékesítése, pénzügyi elszámolások lebonyolítása, panaszok elfogadása és teljesítése, az ügyintéző érdekeinek jogi védelme és a Szabályzatban meghatározott egyéb célok céljából kezeli. Az adatok kezelése kizárólag az Ügyfél által adott törvény vagy hozzájárulás alapján történik.

3. Az Eladó részére átadott személyes adatok gyűjtését az Eladó a Személyes Adatok Védelméért Felelős Főfelügyelőségnek bejelenti.

4. Az Eladó részére megadott személyes adatokat önként adja át, azzal a kikötéssel, hogy a Regisztráció során a Szabályzatban meghatározott adatok megadásának elmulasztása megakadályozza a Regisztrációt és a Vásárlói Fiók létrehozását, valamint megakadályozza a Vásárló megrendelésének leadását és teljesítését, a Vásárlói Fiók regisztráció nélküli megrendelése esetén.

5. Bárki, aki az Eladó részére a GDPR-nak megfelelően megadja személyes adatait, jogosult arra, hogy hozzáférést kérjen tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatokhoz, a megerősítéshez és a kezelt személyes adatokkal kapcsolatos információkhoz való joghoz, a személyes adatai helyesbítéséhez való joghoz, a törléshez való joghoz ("az elfeledtetéshez való jog") vagy a személyes adatai kezelésének korlátozásához, a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joghoz , az adathordozhatósághoz való jog, a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás bármikori visszavonásához való jog, anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtti hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

a) Az Ön azon joga, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, különösen akkor biztosított, ha az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Az ilyen kifogás ingyenes, és bármikor benyújtható.

6. Az Eladó lehetőséget biztosít a személyes adatok törlésére a fenntartott gyűjteményből, különösen a Vásárlói Fiók törlése esetén. Az Eladó megtagadhatja a személyes adatok törlését, ha az Ügyfél nem fizetett meg minden díjat az Eladónak, vagy megsértette a vonatkozó jogszabályokat, és a személyes adatok megőrzése szükséges ezen körülmények tisztázása és a vevő felelősségének meghatározása érdekében.

7. Az Eladó védi a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, és mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje azokat a jogosulatlan hozzáféréstől vagy felhasználástól.

8. Az Eladó a Szállító vevőjének személyes adatait a Szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben adja meg.

9. Abban az esetben, ha az Ügyfél úgy dönt, hogy a www.przelewy24.pl rendszeren keresztül fizet, személyes adatait a kifizetések teljesítéséhez szükséges mértékben továbbítják a PayPro Spółka Akcyjna részére, amelynek székhelye Poznańban található Ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznańban, és amelyet a Poznań New City and Wild VIII Kereskedelmi Osztálya által vezetett vállalkozók nyilvántartásába bejegyeztek KRS 0000347935 szám alatt; ADÓSZÁM: 7792369887.

10. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonását írásban kell benyújtani az Adminisztrátor levelezési címére vagy e-mailben. A hozzájárulás visszavonása azzal jár, hogy nem lehet tovább feldolgozni és teljesíteni a célt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

15. § Felmondás (az adásvételi szerződésekre nem vonatkozik)

1. Mind a Vevő, mind az Eladó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést elektronikus úton bármikor, indokolás nélkül felmondhatja, figyelemmel a másik fél által a fent említett megállapodás felmondása előtt szerzett jogok és az alábbi rendelkezések megőrzésére.

2. A Regisztrációt végző Ügyfél a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést elektronikus úton, megfelelő szándéknyilatkozat megküldésével, bármilyen távollévők között közölt nyilatkozattal felmondja, lehetővé téve az Eladó számára, hogy megismerje a Vevő akaratának nyilatkozatát.

3. Az Eladó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést elektronikus úton felmondja, a vásárló által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött megfelelő szándéknyilatkozattal.

(4) Az elektronikus szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megszűnésének határideje 14 nap.

16. § Záró rendelkezések

1. Az Eladó felelős a szerződés nem teljesítéséért vagy nem rendeltetésszerű teljesítéséért, de a Vállalkozó Ügyféllel kötött szerződések esetén az Eladó csak szándékos károkozás esetén és a Vállalkozó Ügyfél által ténylegesen elszenvedett veszteségek keretein belül felel.

2. A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalma nyomtatással, adathordozóra mentéssel vagy az Áruház Honlapjáról bármikor letölthető.

(3) A Szabályzat egyes rendelkezéseinek a törvény által előírt módon történő érvénytelenné vagy hatástalanná történő elismerése nem érinti a Szabályzat többi rendelkezésének érvényességét vagy hatékonyságát. Az érvénytelen rendelkezés helyett a lengyel jog vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit.

(4) Az adásvételi szerződés szerinti vita esetén a feleknek meg kell szüntetni a szerződés megszűnését. Az e rendeletek alapján felmerülő viták rendezésére alkalmazandó jog a lengyel jog.

5. Minden Ügyfél bíróságon kívüli jogorvoslati eszközt alkalmazhat panaszkezelésre és jogorvoslatra. Ebben a tekintetben az Ügyfél közvetítést alkalmazhat. Az állandó közvetítők és a meglévő közvetítő központok jegyzékét az illetékes kerületi bíróságok elnökei továbbítják és bocsátják rendelkezésre.

6. Az Eladó fenntartja magának a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására. Az Eladó által az új Szabályzat hatályba lépése előtt teljesítendő valamennyi megrendelés feldolgozása a Szabályzat alapján történik, amely a Megrendelés Megrendelő általi leadásának napján volt hatályos. A Szabályzat módosítása az Áruház honlapján történő közzétételtől számított 7 napon belül lép hatályba. Az Eladó az új Szabályzat hatálybalépése előtt 7 nappal a módosított Szabályzat szövegére mutató linket tartalmazó elektronikus üzenetben tájékoztatja a Vásárlót a Szabályzat változásáról. Abban az esetben, ha a Vevő nem fogadja el a Szabályzat új tartalmát, köteles értesíteni az Eladót, ami a szerződés 15. §-ában foglaltaknak megfelelően történő megszűnését eredményezi.

7. A Szabályzat 2017.02.14-én lép hatályba.

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA